IN ONTWIKKELING: PROJECT BALI SCHOON.

Vlak nadat ik als freelancer een educatief programma over afvalscheiding voor een afvalinzamelbedrijf in Overijssel ontwikkelde, vertrok ik voor 5 weken naar Bali. Ik komt hier geregeld en was er nu om een mindfulreis op te zetten. Mindful, aandachtsvol,omdat Bali wat mij betreft de belichaming is van dit begrip. Mensen leven met aandacht voor elkaar, voor hun cultuur en voor de natuur. Rijk aan tijd en aandacht.

Ik schrok enorm van de vervuiling op het eiland, die in rap tempo toeneemt. Zò erg dat ik bang ben dat de schoonheid van Bali binnen een paar jaar onder het zwerfafval zal verdwijnen

Naast alle andere indrukken en ervaringen bracht ik ook het vaste voornemen mee om bij te dragen aan een schoner Bali.

GEZOCHT: enthousiaste, betrokken meedenkers. Raakt bovenstaande jou? Lees je in onderstaand idee iets waarbij je wilt deelnemen, meedenken of kunt adviseren? Ik zou het fijn vinden als je contact met me opneemt.

Idee:

Maak mensen bewust van de gevolgen van vervuiling, bied een duurzaam alternatief en buig afval om naar waardevolle producten (Bali Beautiful Beach Bag = 4B)

Doel:

terugdringen van het gebruik van plastic en het stimuleren van een duurzame afvalverwerking op Bali.

Subdoelen:

1. de verkoop van producten  levert  geld op waarmee op den duur het project bekostigd kan worden

2. het project draagt bij aan bewustwording.

Doelgroepen:

1. de (lokale) overheid: voor het opzetten of verstevigen van een afvalinzamel- en verwerkingslogistiek.

2. de plaatselijke bevolking, die afval moet gaan scheiden en inzamelen (in plaats van dumpen of verbranden)

3. de schooljeugd die een educatief programma op school krijgt

4. plaatselijke bevolking die wordt betrokken bij het inzamelen van plastic dat verwerkt kan worden tot producten.

5. enkele mensen die in staat zijn in samenwerking een bedrijf te runnen.

5. plaatselijke medewerkers die de producten gaan vervaardigen en hier een inkomen uit genereren.

6. de Nederlandse inkopers van fairtradeproducten die de producten gaan vermarkten.

Uitvoering:

Ik heb inmiddels gezien dat verschillende partijen op Bali onderdelen van deze keten uitvoeren: er is een organisatie die voorlichting geeft over afval en gevolgen voor het milieu. Een andere groep is bezig met een afvalinzamel- en scheidingssysteem (http://www.indonesiaorganic.com/detail.php?id=84&cat=53). Er is een learningcentre dat een leerbedrijf wil opzetten en ik heb een bedrijf gevonden dat plastic kan versmelten en hier tassen van maakt.

Ik zie mezelf als coördinator, verbinder en creatief brein, 6 weken per jaar op Bali en voor de rest vanuit Nederland. Er zullen dus lokale partijen betrokken moeten worden die de dagelijkse gang van zaken ter plekke coördineren.

De opzet is om verschillende partijen te benaderen, het plan voor te leggen, bij elkaar te brengen en kleinschalig, daar waar de meeste ingrediënten al aanwezig zijn, te beginnen.