GLOSSY MAGAZINE "TAAK"

OPDRACHTGEVER
: Raad voor de Kinderbescherming

WAT: Een glossy magazine over taakstraffen, dat als blijk van waardering aan relaties geschonken is. EĆ©nmalige uitgave.

MIJN ROL: projectleider en vormgever