LANDGOED ALGOED:

WAT: Op 1 januari 2015 nam ik mijn intrek op Landgoed AlGoed. 'AlGoed' is een sociaal cultureel centrum waar 'verbinden, inspireren en persoonlijke groei' centraal staan. Hier gebeuren de mooiste dingen: dagelijks samenwerken van veel verschillende mensen, ieder op z'n eigen niveau, ieder met z'n eigen talent en drive; een uniek cursusaanbod van dans, theater, lezingen en bewustwordingsworkshops; festivals en retreats. Ik mag me hier ontplooien, zet m'n kwaliteiten in en wordt er om gewaardeerd. Dat is daarnaast ook nog met enkele medebewoners een kleine woongroep op dit mooie Landgoedje vorm, noem ik pure mazzel.


WAAR:Twekkelo, het groene hart tussen Enschede en Hengelo. Twente dus.

MIJN ROL: medecoördinator, dagelijks bestuur. 

www.landgoedalgoed.nl