ONTWIKKELEN EDUCATIEF PROGRAMMA VOOR ROVA

OPDRACHTGEVER: ROVA, afdeling communicatie en voorlichting


WAT: ontwikkelen van een educatief programma over duurzame afvalverwerking met als thema: "afval scheiden is goud". 

MIJN ROL: ontwikkelen en vormgeven van het programma, organiseren van voorlichtingen en voorlichters opleiden.